Hizmetlerimiz

Toprak Koruma Projeleri

Toprak Koruma Projeleri Hazırlama

19 Temmuz 2005 -25880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” ve bu Kanun uyarınca 15 Aralık 2005 gün, 26024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliği” nin 12 inci maddeleri uyarınca hazırlanacak toprak koruma projeleri, uzman bir ziraat mühendisi tarafından hazırlanıp valiliklerce onaylanacak ve uygulattırılacaktır.
 
Anayasa’mızın 135 inci maddesi anlamında kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI, özel sektörde çalışan ve bu niteliğiyle ODA üyesi olmak zorunda bulunan; “Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük” ün (RG: 24.1.1992 gün, 21121 sayı) “Toprak Etüdleri” başlıklı 18 inci maddesi ve “Sulama, Drenaj ve Tarımsal Yapılar” başlıklı 19 uncu maddesi uyarınca yetkili bulunan uzman ziraat mühendislerine eğitim vermek, sınav yapmak ve başarılı olanlara sertifika vermek konusunda yetki sahibidir.
 
Bu kapsamda ODA Meslek İçi Eğitim Merkezi (ZMO – MİEM), Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile işbirliği içinde, 12 – 21 Nisan 2006 tarihlerinde “Toprak Koruma Projesi Eğitim Programı” düzenlemiş ve program sonunda yapılan sınavı başarı ile tamamlayan, 45 kişiye yetki belgesi vermiştir.   

Bu çerçevede, ilgili mevzuat uyarınca, yetki belgesi sahibi olmayan kişilerin yaptıkları toprak koruma projelerinin kabul edilmemesi gerekmektedir

Bu kapsamda firmamız bünyesinde uzman iki ziraat mühendisi yaklaşık 700 ha’lık bir alanda ilk projelerini ve diğer projelerini başarıyla tamamlamışlardır.

Toprak koruma kanunu gereğince yapılması zorunlu tutulan toprak koruma projeleri ile ilgili proje hazırlama konusunda ziraat mühendisleri meslek içi eğitim merkezinden eğitimlerini almış olan uzman ziraat mühendislerinden oluşan kadromuzla toprak koruma projeleri hazırlamaktayız.